БЕЗРУКОВ Владислав Вікторович

Народився 25.02.1940 р., академік Національної  академії медичних наук України, обраний 28.12.2011 р. за спеціальністю "вікова фізіологія, геронтологія", доктор медичних наук (1983 р.), професор (1998 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (1998 р.), лауреат премії ім. М.Д.Стражеска НАН України (2000 р.) та премії ім. Т.І.Єрошевського (Росія, 2001 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2003 р.), директор Інституту геронтології НАМН України з 1988 р., завідувач лабораторії соціальної геронтології (1989 - 2004), завідувач лабораторії фізіології цього ж інституту  з 1999 р.

Основні напрями науково-дослідної роботи: фізіологія старіння (вивчення  змін в нейрогуморальній регуляції кровообігу, систем антиоксидантного захисту та оксиду азоту, ендотеліальної дисфункції, гіпоталамічних механізмів старіння організму, вікових особливостей гіпоталамічної регуляції вегетативних та ендокринних функцій, ролі гіпоталамічних порушень в розвитку віково-залежної патології, гіпоталамічних впливів на тривалість життя) та соціальна  геронтологія (вивчення феномену довголіття, прискореного старіння населення України, соціально-гігієнічних факторів ризику розвитку віково-залежних захворювань, оцінка стану здоров’я та потреб у різних видах медико-соціальної допомоги людям похилого віку).
 
Автор понад 530 наукових праць, в тому числі 23 монографій та посібників, 4 авторських свідоцтв. Підготував 4 докторів та 10 кандидатів наук.
 
B.B. Безруков - президент наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів України, член рад Міжнародної та Європейської асоціацій геронтологів і геріатрів, почесний член наукових товариств  геронтології та геріатрії Росії та Румунії, голова спеціалізованої вченої ради при Інституті геронтології НАМН України, радник ВООЗ і ООН,  голова комісії Державного експертного центру МОЗ України, член правління Товариства Червоного Хреста України, головний редактор журналу "Проблемы старения и долголетия", член редакційних рад низки вітчизняних та  зарубіжних журналів.
 
Нагороджений медалями "В пам’ять 1500-ліття Києва" та "Ветеран праці".
 
Основні наукові праці: "Aging of the Central Nervous System" (1979 р.); "Кровообращение и старение" (1984 р.); "Services for the Elderly in Former USSR" (1994 р.); "The Aging Cardiovascular System: Physiology and Pathology" (1996 р.); "Здоровье пожилых в Украине" (2002 р.); “Гериатрическая помощь населению Украины: состояние проблемы и концепция развития” (2004); “Фундаментальні механізми дії оксиду азоту на серцево-судинну систему  як основи патогенетичного лікування її захворювань”(2004); “Фармако-епідеміологічні  дослідження в геріатрїї” (2004); “Longevidad centenaria en Europa" (2005), "Передчасна смертність в Україні: чинники формування і шляхи подолання" (2007), "Комплексная оценка влияния социальных и экологических факторов на состояние здоровья человека" (2008), "Роль эмоциогенных зон гипоталамуса в геронтогенезе" (2008), "Искусственная атмосфера и продление жизни: реалии и перспективы" (2009), "Тривалість життя щурів з різною стійкістю до гіпоксії" (2010), "NUMT ("New mighty") hypothesis of longevity" (2010).